แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 

 

ขอปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 16 มกราคม 2558

Pages