ประกาศเปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลาราชการ คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และวันปิยมหาราช

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว งดให้บริการชั่วคราว

วันที่ 4, 11, 12, 25 สิงหาคม 2562 และวันที่ 29 กันยายน 2562

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา งดให้บริการชั่วคราวคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (เพิ่มเติม)

วันที่ 26-27 กันยายน 2562 เวลา 16.30-19.30 น. และวันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. 

ศูนย์โรคการนอนหลับ งดให้บริการชั่วคราว

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-20.00 น.

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราววันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Pages