ขอแจ้งปิดบริการชั่วคราว ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค)

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. และเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 
วันเปิด-ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 (วันวิสาขบูชา) และวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 (วันพืชมงคล)

 
ประกาศวันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดเดือนเมษายน ของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันที่ 6 เมษายน 2560 (เนื่องในวันจักรี) วันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 (เทศกาลสงกรานต์)

Pages