ประกาศแจ้งงดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ

ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ประกาศแจ้งเปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 จากเดิมที่มีการแจ้งปิดให้บริการ

วันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559 (วันรัฐธรรมนูญและวันชดเชย)

วันเปิด - ปิด บริการช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมี่ยมและหน่วยบำบัดระยะสั้น

วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559 (วันพ่อแห่งชาติและวันหยุดชดเชย)

งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ครอบครัว

ในวันที่ 5, 12, 30 - 31 ธันวาคม 2559 และ 1 - 3 มกราคม 2560

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น.

ประกาศปิด ศูนย์ทันตกรรม

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.30 - 16.30 น.

ประกาศปิด ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

แจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

งดให้บริการคลินิกพิเศษจักษุนอกเวลาราชการ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และ 21 ตุลาคม 2559

Pages