ประกาศปิด บริการห้องคลอด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ชั่วคราว)

ในวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. 

 
ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 - 20.00 น. และวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. 

 
ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุด

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 
แจ้งย้ายและปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

ปิดให้บริการในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 และเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี

Pages