ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประกาศ การกำหนดรายการและอัตราค่าบริการผู้ป่วยนอก

การปรับอัตราค่าบริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

 
ประกาศ เรียกเก็บยาแลนซาร์ (Lanzaar) หรือ Losartan Potassium ขนาด 50 และ 100 มก. เฉพาะบางรุ่นการผลิต

เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบของตัวยาสำคัญ 

 
เนื่องจากโลหิต กรุ๊ป A และกรุ๊ป O ขาดแคลนมาก ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ได้ทุกวัน
 
ผู้ป่วยเด็กที่อายุ 5 - 18 ปี และเป็นโรคหอบหืด สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2201-1760 หรือ 061-9514541

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ

วันพุธที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญร่วมงาน ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน  ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ ยุติการรักษาได้ไหม?...ถ้าไม่อยากไปต่อ

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญผู้สนใจที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคต้อหินจากจักษุแพทย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานจัดงานชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เด็กอายุ 2 - 5 ปีที่เป็นโรคหืด ที่อาการหายใจเสียงหวีดมากกว่า หรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี และที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อดูภาวะหายใจเสียงหวีดฉับพลัน

สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย พญ.ไพลิน อยู่มา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่เบอร์ 0896158466

Pages