You are here

คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
     คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ
     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์