You are here

บริจาคสิ่งของแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสิ่งของแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

กลุ่มหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น16 (บ.ย.ส.16) มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 150 ชุด face shield จำนวน 250 ชุด โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร