You are here

คุณนภัทร อินทร์ใจเอื้อ และแฟนคลับ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

คุณนภัทร อินทร์ใจเอื้อ และแฟนคลับ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

คุณนภัทร อินทร์ใจเอื้อ และแฟนคลับ มอบเงินบริจาคจำนวน 230,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โดยมี ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ เหรัญญิกและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์