You are here

ชมรมเพื่อนแต้ม+ วตท 27 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

ชมรมเพื่อนแต้ม+ วตท 27 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

ชมรมเพื่อนแต้ม+ วตท 27  โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท  แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19  โดยมี รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพและผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร