You are here

ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโตโยต้าสำโรง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโตโยต้าสำโรง มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโตโยต้าสำโรง มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี อาจารย์นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ด้านการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย เป็นผู้รับมอบ                          

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์