You are here

สมาคมภริยาอัยการ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

สมาคมภริยาอัยการ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

สมาคมภริยาอัยการ โดย คุณวงศ์วาสนา กิตติพรหมวงศ์ นายกสมาคมภริยาอัยการ และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 75,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โดยมี ผศ. นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ เหรัญญิกและกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานอัยการ