You are here

คุณสมจิตต์ เจริญนวรัตน์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณสมจิตต์ เจริญนวรัตน์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
     คุณสมจิตต์ เจริญนวรัตน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 4,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นผู้รับมอบ  
     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา