You are here

คุณชิวเยวี่ย หยาง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณชิวเยวี่ย หยาง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณชิวเยวี่ย หยาง มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี อ. ดร. นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์