You are here

คุณศุภชัย ภู่งาม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

คุณศุภชัย ภู่งาม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

คุณศุภชัย ภู่งาม มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โดยมี อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นผู้รับมอบ 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ พรีเมียมคลินิก ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์