You are here

มูลนิธิหวาน - จุ้ย สุขแก้ว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิหวาน - จุ้ย สุขแก้ว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

มูลนิธิหวาน - จุ้ย สุขแก้ว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดฯ โดยมี อ. ดร. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์