You are here

รับบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” และรับมอบชุดของขวัญแทนคำขอบคุณ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

รับบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” และรับมอบชุดของขวัญแทนคำขอบคุณ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)รับบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” และรับมอบชุดของขวัญแทนคำขอบคุณ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับบริจาคถุงผ้า ในโครงการ “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” และรับมอบชุดของขวัญแทนคำขอบคุณ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ. พญ.วรินี เล็กประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร