You are here

อาจารย์วันชัย รวยอารี และคณะศิษย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

อาจารย์วันชัย รวยอารี และคณะศิษย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

อาจารย์วันชัย รวยอารี และคณะศิษย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เนื่องในวันเกิด แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อโครงการผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก โดยมี ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)