You are here

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19
 

บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 และบริจาค หน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น โดยมี ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ ชั้น 1 อาคารบริหาร