You are here

แถลงข่าวมหิดลห่วงใยประชาชน “มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5”

วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณสุภาพร ศรีวิริยะนนท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ปิดให้บริการห้องคลอดชั่วคราว ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งเวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. เนื่องจากทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำปี

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า (Normal Circuit) ประจำปี 2562

ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ม.มหิดล จัดแถลงข่าว PM 2.5 กับการดูแลสุภาพ ถ่ายทอดทาง Facebook Live

ศ. 18 ม.ค. 62 เวลา 11:00-12:00 น. มาตรการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5

โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายปอด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์แผนจีน และการสร้างสมดุลของหยินหยาง เพื่อสุขภาวะที่ดี

ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages