You are here

 
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
มาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวร่วมกัน
 
ขอเชิญชวนลูกหลานบุคลากรและชุมชนแขวงทุ่งพญาไท อายุ 8-10 ปี เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านการเล่น Safety Hunter & ชราแลนด์ เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายรอบตัว

กำหนดการจัดกิจกรรม วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 
เก็บผักมาจัดจาน..เสิร์ฟเพื่อสุขภาพ

ผู้เขียน : นภัสนันท์ กสิเวช, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 
กินหวานดับร้อน เพิ่มความชรา

ผู้เขียน : ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล (DrPH, RD) อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เจาะประเด็น : ความขาวกับกลูตาไธโอน

ผู้เขียน : รศ. พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร หน่วยโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์

 
วาซาบิ ป้องกันฟันผุได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์

 
โรคภัยที่มากับคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน : ผศ. นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

 
โครงการตำรารามาธิบดี เปิดตัว E-book 3 เล่มแรก !!!

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Ookbee และ CU-ebook Store

 
พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน (ชั้น B) อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ

 
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แจ้งความประสงค์ยืนยันสถานะการสมัคร งาน "เดิน-วิ่ง 55 ปีรามาธิบดี"

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

Pages