You are here

 
ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน

โดยภายในงานมีบริการตรวจเท้า ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Pages