You are here

 
ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน

โดยภายในงานมีบริการตรวจเท้า ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

 
จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำโรง

โดยเน้นให้ความรู้ 3 ด้าน 3 อ. ได้แก่ อารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก

Pages