You are here

 
RAMA SYNERGY 2020 For Sustainability รวมพลังสู่การบริหารและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กรที่ยังยืน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการปัจจัยอันเป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีด้อยโอกาส ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พญ.ณพิชญา วิริยะ (แพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์) โทร. 09-1774-6322

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 573

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณบดีมอบของที่ระลึกขอบคุณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2564 "โภชนาการทางเลือก (Alternative Nutrition)"

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
บุญที่ยิ่งใหญ่@การบริจาคอวัยวะและดวงตา

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-13.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
การอบรม “นโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร และ โครงการ Happy Healthy RAMA สำหรับผู้นำหน่วยงาน”

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม Faculty hours เรื่อง “ภาษีเเละการจัดการการเงินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาแพทย์”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Pages