You are here

 
ฝ่ายการพัสดุ จัดอบรมหลักสูตร Supply Chain

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
มหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
เปิดรั้วรามาฯ สู่ฟาร์มสร้างสุข

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี 

 
หลักสูตรการบริหารเบื้องต้น ระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2557

ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 57 ถึงวันที่ 11 มี.ค. 58 เวลา 16.00-17.30 น. ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
การอบรมความเสี่ยง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557  ณ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

Pages