You are here

 
ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์การได้ยินโลก" World Hearing Day 2020

3 มี.ค. 63 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
Academic Position Club ครั้งที่ 8 (Club เพื่อการให้คำปรึกษาการเสนอขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ)

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ในงาน พิธีมอบรางวัลคุณภาพเเห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201–203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 517

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุจำนวน 71 รายการ ในโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 514 ให้แก่โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

 
KIDNEY DISEASE FROM PREVENTION TO DETECTION คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต WORLD KINDNEY DAY 2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

เรามีนัดกัน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเรื่อง “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
“ยาแคปซูล” ควรกลืนทั้งเม็ดหรือแกะละลายน้ำดี?

ผู้เขียน : ภก.ปริญญา เพิ่มลาภ, ภญ.จุฬาภา เรืองวัฒนาโชค งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แถลงข่าวเปิดตัว “Rama App” แอปพลิเคชันโฉมใหม่ “นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages