You are here

รับสมัครงานสารสนเทศ

Java Devloper 3 ตำแหน่ง System Analyst 2 ตำแหน่ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขอเชิญร่วมโครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการรักษารูขุมขนกว้าง

สนใจติดต่อ พญ.กานต์ชนา ลีรัณยกุล 08-6414-5426 พญ.ชนินันท์ โฆษิตกุลจร 08-1207-1731 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น....

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์ ระยะที่ 3 Intensive

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รอบบริการรถไฟฟ้า 11 ที่นั่ง ภายในคณะฯ

รอบบริการรถไฟฟ้า 11 ที่นั่ง ภายในคณะฯ เวลาทำการ 07.15 - 18.00 น. วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.15 - 15.00 น.

Inter University Conference 2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียน 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ครั้งแรกของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 ของชีวิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง (9SE) ชั่วคราว

ย้ายไปที่ ward 95 (SDIPD 95) ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages