You are here

๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ลานดนตรี ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

คณบดี ให้การต้อนรับผู้บริหาร NBT Central ช่อง 11 สทท.จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รามาฯ แชนแนล รับรางวัลเณศไอยรา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

มติชนร่วมบริจาครายได้จากกิจกรรม “ได้บุญลุ้นโชค”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการอบรมการเขียน Clinical Tracer รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

กิจกรรมให้ความรู้ หัวข้อ “หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณอรุณศรี ธนกิจจำรูญ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณศุภชัย ราชพิตร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณไพศาล นพทีปกังวาล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณพรรณพร อุตสาหกิจอำนวย และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

Pages