You are here

กิจกรรมวันธาลัสซีเมีย เพื่อผู้ป่วยและประชาชน ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ งานทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคอง สำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย

วันที่ 4-8 และ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมระยะสั้น เรื่อง กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical Cannabis and Cannabinoids)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

BANGKOK INTERNATIONAL NEONATOLOGY SYMPOSIUM 2020

FEBRUARY 26-28, 2020 SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK, THAILAND

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ

ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์สาขาโรงเรียนเรวดี

เรืออากาศตรีสักก์-คุณชลภร-คุณรชกร นภินธากร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ม.ล.ประกิต สุขสวัสดิ์-คุณทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

นาวาเอกองอาจ รัศมีดารา-คุณศรีจันทร์ บุญลักขะ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

มอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 “บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages