You are here

เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ระยะ 5 เมตร จากประตู/ช่องระบายอากาศ ของสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเป็นเขตปลอดบุหรี่

วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ณ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ การดูแลผสมผสานในผู้ป่วยประคับประคอง

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

รุ่นใหญ่พาซ่า รายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปเที่ยว ออกไปเฟี้ยว ให้คลายเหงา

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-09.00 น. ทางช่อง True Visions 42

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 และห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย และฟื้นฟูระบบประสาทการทรงตัวของหูชั้นใน

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ

อบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 33 “The 33rd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2019: Highlights in Pediatrics: All You Need to Know”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีบายศรีสู่ขวัญสู่รั้วรามาธิบดี “โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ช่วยพยาบาลจบใหม่เข้าปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้เพิ่มคุณค่า พัฒนารามาธิบดีอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 และลานจัดแสดงนิทรรศการชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปีที่ 4 ครั้งที่ 9/62 ประจำเดือน กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหยุดการเกิดแผลกดทับ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages