You are here

 
ปฐมนิเทศพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
วันธาลัสซีเมียโลก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

Pages