You are here

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “โต เต็ม ตัว”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 12 ตอน V for Vendetta

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

งานแสดงความยินดี ในโอกาส สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL ได้รับรางวัล “เณศไอยรา” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเชิญนักศึกษารามาธิบดี เข้าร่วมโครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดีชั้นปีที่ ๑ (ศาลายา) ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๒๒ และห้อง ๓๒๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2019

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ก.ย. 62 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และครั้งที่ 2 วันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 1...

รับมอบ ช้างน้อย ร้อยใจจาก ธนาคารกสิกรไทยเพื่อผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง “Art of Managing Complexity in Internal Medicine”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2019

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ SDMC Nine Years

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages