You are here

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีด้วยการสั่งซื้อของที่ระลึก ปี 2563

สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล 2) โทร. 0-2201-2026 (คุณเอ็ม)

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 3 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

บริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์อาหารภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ประชุมวิชาการ The 6th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (6th ARAC)

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันไข่โลก

11 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00-16.00 น. ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และอาคารหลัก (อาคาร 1)

สัปดาห์แห่งการแก้ไข และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่อมลูกหมาก และสุขภาพเพศชาย เพื่อประชาชน ครั้งที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กำหนดการขอผ่อนผัน "เกณฑ์ทหาร" ประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานกิจการนักศึกษา

รับสมัครงานสารสนเทศ

Java Devloper 3 ตำแหน่ง System Analyst 2 ตำแหน่ง

Pages