You are here

ดร.ทัศนีย์ ไผทฉันท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม

คุณวารี ศุภนิมิตวาสนา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายกับมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ "ผ่าตัดต้อกระจก 200 ดวงตา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ"

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คุณพัชราภรณ์ สฤษดิ์อภิรักษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ ๑๖ ทิศทางอุดมศึกษาในประเทศไทย หลังจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย

19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

พิธีเปิดนิทรรศการและงานกิจกรรมเพื่อประชาชน งานประชุมวิชาการนานาชาติ Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

Pages