You are here

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

หลักการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กับ บริษัทเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
OBGYN Battling For The Best Bet in Difficult Circumstances

Ramathibodi OBG Webinar: 19-20 NOVEMBER 2020

 
ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2563-2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน-30 พฤศจิกายน 2563

 
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2020 ครั้งที่ 16 BALANCING Risks and Benefits in Diabetes Management

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานวิจัยประสิทธิผลของการกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบนอก เพื่อการลดปวด ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

ติดต่อ พญ.จิตเกษม คามเกตุ โทร. 085-878-5059 หรือ 69424 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคาร 1 ชั้น 1 รพ.รามาธิบดี

 
คุณชิวเยวี่ย หยาง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
คุณกาญจนา ชาญมนูญ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณพิเชษฐ์-คุณธรัชธิดา วิประกษิต บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศิวกร เลิศชูโชติ และกลุ่มแฟนคลับ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร 

 
คุณสำเนียง ลาภวิไล-คุณสำรวย ชั้นวานิช และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages