You are here

 
บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุรณี อภิปุญญา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ใหญ่ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ครอบครัวเมฆสิงห์วี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริษัท ยัสปาล จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสมยศ เลิศสุมิตรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณณฐวรรณ์ ไชยธีรัตต์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

 
คุณณรงค์ ธราธร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการเข้ารับบริการ เพื่อคิวที่รวดเร็วขึ้น

โปรดแจ้งความประสงค์กับแพทย์หรือพยาบาลเพื่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ภายใต้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท...

Pages