การผ่าตัดช่องท้องด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Assisted Surgery)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย หน่วยศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณหมินจิ้น เย่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

The 6th Ramathibodi-Mayo Clinic Joint Conference: Best Practice in Oncology 2020

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสุรวงศ์ บอลรูม 1 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

The 2nd Ramathibodi Lung Cancer Consortium: The Crucial of Multidisciplinary Approach for Lung cancer

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสุรวงศ์ บอลรูม 1 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพแบบติดผนังสำหรับผู้ป่วยวิกฤต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 

คุณจรรยาพร สุนทรวสุ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เราแกะยาออกจากแคปซูลได้หรือไม่?

ผู้เขียน : ภญ.นันทพร เล็กพิทยา ภญ.เบญญาภา เพชรปวรรักษ์ งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสื่อสารองค์กร ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งานให้โครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ภาวะโลหิตจางมีผลต่อความฉลาดในเด็กจริงหรือ?

ผู้เขียน : อ. ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช หน่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages