ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางนโยบายภาษียาสูบสำหรับประเทศไทย (Road Map of Thai Tobacco Tax Policy)

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประทุมวัน โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ

 
สิว (ตอนที่ 1)

ผู้เขียน : ผศ. นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์สอนกู้ชีพ CPR

โครงการจิตอาสา CPR เทิดพระเกียรติ ร.10

 
ต้อนรับคณะดูงาน หลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญนักวิ่งและผู้สนใจร่วมกิจกรรม RAMA SURGERY FAMILY VIRTUAL RUN

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. รับจำนวน 1,000 คู่ (2,000 คน)

 
Valentine's Day "ความรัก" สามารถถ่ายทอดออกมาในหลายรูปแบบ

ระยะเวลาส่งภาพถ่ายตั้งแต่ วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2563

 
ทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

 
ศึกษาดูงานด้านบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพลังไทย 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่

 
งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “ชัวร์หรือมั่วนิ่มเกี่ยวกับโรคมะเร็ง”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 
มารู้จักยาเหน็บกันเถอะ

ผู้เขียน : ภญ.ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages