บริษัท วันพลัส คอมมิวนิเคท จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กลุ่มตัวแทนสมาคมราชกรีฑาสโมสร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศุภชัย ภู่งาม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ พรีเมียมคลินิก ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
สถาบันพระปกเกล้า ปศส.16 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
คุณลัดดา เอี่ยมสมุทร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท เอ็นเวอร์เทค จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณอมรรัตน์ ศรีวาณัติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณกันยา อรุณศรีมรกต บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุรเดช เอกปัญญาสกุล-คุณชุตินันท์ สนั่นเสียง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท เอ็มเคเรสโตรองค์ จำกัด (มหาชน)

 
ซ่อมหัวใจชำรุด เมื่อหลอดเลือดหัวใจมีตะกรันตีบตัน

ผู้เขียน : รศ. นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อากาศร้อนอบอ้าว ทำให้หัวใจหยุดเต้นได้จริงหรือ?

ผู้เขียน : ผศ. พญ.รัชนี แซ่ลี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages