ขอเชิญร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

คุณสมทรง ไตรตุลานนท์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

3 MINUTES TALK DO&DON'T

ออกอากาศทาง RAMA CHANNEL true visions 42

พิธีเปิดส่วนแสดง Home Safety หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

คุณประสงค์ ยี่ส่อง และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 8612 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณแม่บุญเยี่ยม พูลสวัสดิ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ครัวบางนา จังหวัดสมุทรปราการ

จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

การผ่อนบ้านให้หมดเร็วที่สุด ตอนที่ 1

Pages