การอบรมระยะสั้น เรื่อง กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ (Medical Cannabis and Cannabinoids)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

BANGKOK INTERNATIONAL NEONATOLOGY SYMPOSIUM 2020

FEBRUARY 26-28, 2020 SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK, THAILAND

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือกเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยนอกเวลาราชการ

ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์สาขาโรงเรียนเรวดี

เรืออากาศตรีสักก์-คุณชลภร-คุณรชกร นภินธากร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ม.ล.ประกิต สุขสวัสดิ์-คุณทัศนีย์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

นาวาเอกองอาจ รัศมีดารา-คุณศรีจันทร์ บุญลักขะ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

มอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 “บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

รามาฯ–วิศวะ มหิดล ผนึกพลังผลิตแพทย์นวัตกร ครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

The 1st NAGOYA-RAMATHIBODI-SIRIRAJ ENDOSCOPIC WORKSHOP 2E PROCEDURES FOR EARY GI CANCER

7th-8th November 2019 VENUE: RAMATHIBODI ENDOSCOPIC CENTER, SOMDECH PHRA DEBARATANA MEDICAL CENTER, FACULTY OF MEDICINE, RAMATHIBODI HOSPITAL

Pages