รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 12,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย...

 
"ไกล...เพราะรัก กัก...เพราะห่วงใย แต่ใจยังเหมือนเดิม"

ขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพราะเราเชื่อว่า ความห่างไกล เราก็ยังรักกัน กักตัวไว้ เพราะเราห่วงใยกันและกัน แต่ที่สำคัญ ใจเรายังคงเหมือนเดิม

 
@Rama ฉบับที่ 36 รักษ์โลก รักษ์รามาฯ พกถุงผ้า ลดโลกร้อน

ยังคงเป็นกระแสที่แรงอยู่อย่างต่อเนื่องกับความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ของเราร่วมกัน การใช้ถุงผ้าจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้เป็นอย่างดี และถุงผ้าจะยังเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นในการเ...

 
กฟผ. มอบเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และ รับมอบหน้ากากอนามัย สู้ภัย COVID-19 จากกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ปป่วยทุกกรณี

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี แนะนำเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล

 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบรถเพื่อใช้สำหรับรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท GFPT มหาชน จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
สถาบันประสาทวิทยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอนุญาตปิดทางเชื่อม

ระหว่างหน่วยงานทั้งสองกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
เลิกกาแฟหักดิบ สาเหตุของอาการปวดศีรษะจริงหรือ??

ผู้เขียน : อ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฝ่ายโภชนาการขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่าน

เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

Pages