แถลงข่าว “การต่อยอดผลกระชายขาวต้าน COVID-19”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 72 “In The Time of COVID-19”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรมเนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2563 “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง เลิกสูบ ลดเสี่ยง”

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
กลุ่มตัวแทน AEROTHAI มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ จุดรับสิ่งของบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

Pages