งานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
Ramathibodi Update in internal Medicine "All-in-One Medicine for 2020"

19-21 August 2020 ห้องประชุม 504 และ 604 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “การขอตำแหน่งวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563”

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 
ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชการที่ 10)

 
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 "สุขภาวะทางนรีเวช ที่พึงระวัง"

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร กับงานวิจัยทางโภชนศาสตร์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องดื่มโออิชิและบัตรของขวัญ ในโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัย COVID-19”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT SCAN จากมูลนิธิเอสซีจี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 19/2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
สติกเกอร์ผ่านจุดคัดกรองทิ้งอย่างไร?

ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม แค่เพียงทิ้งถูกที่ ถูกวิธี

Pages