พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม เชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤต

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวัคซีน

ผู้เขียน : ผศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบแท็ปเล็ท รุ่น BenQ T3300 จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์โควิด-19 ไทย-ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

 
รามาธิบดีมอบถุงยังชีพให้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชน ซอยสวนเงิน

 
โรค “โมยา โมยา”

ผู้เขียน : ผศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โตโยต้า สานต่อเจตนารมณ์รามาธิบดี สร้างหุ่นยนต์ CISTEMS นวัตกรรมสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อาการทางผิวหนังในโรคไข้เลือดออก

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

Pages