รับมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
มจธ. ส่งมอบ หุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ชุดแรก ประจำการช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กศน. มสพช. และ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 
บริจาคตู้อบฆ่าเชื้อแก่คณะฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าสิทธิจะเต็มจำนวน)

 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริการรถรับ-ส่ง พื้นที่จอดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Pages