มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ และรับมอบ Hapybot หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ ผู้ช่วยแพทย์เดินเร็วเทียบเท่ามนุษย์ไม่ต้องมีคนควบคุม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563ณ บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) งามวงศ์วาน

 
บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณอุษณี  นานาวราทร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ชมรมเพื่อนแต้ม+ วตท 27 บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คุณนภัทร อินทร์ใจเอื้อ และแฟนคลับ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคชุด PPE

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
บริจาคเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาค ชั้น 1 อาคารบริหาร 

 
บริจาคสิ่งของแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
มอบชุด PPE แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

Pages