คุณสมชาย สำเนียงวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณเวคิน สิมะวรา และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณอรวรรณ มุขดารา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณจรินทร์-คุณวราภรณ์ ตันสิริธเนศ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

...
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง “งามอย่างไทย สืบสานตำนานแห่งสายน้ำ”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ ศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages