การอบรมเชิงปฏิบัติการ Non-Technical Skills จากการบินสู่การแพทย์ ระยะที่ 3 Intensive

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

รอบบริการรถไฟฟ้า 11 ที่นั่ง ภายในคณะฯ

รอบบริการรถไฟฟ้า 11 ที่นั่ง ภายในคณะฯ เวลาทำการ 07.15 - 18.00 น. วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.15 - 15.00 น.

Inter University Conference 2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเรียน 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ครั้งแรกของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 ของชีวิต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง (9SE) ชั่วคราว

ย้ายไปที่ ward 95 (SDIPD 95) ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

GOT7 & IGOT7 THAILAND มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม "การป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และสำนักงานสภาอาจารย์รามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Tip and Trick in COPD-OSA overlap syndrome

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages