คุณสมนึก อ่ำช้าง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณปิยะฉัตร วรวัฒนบัญชา บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ควบคุม (โรค) สักนิด ชีวิตยืนยาว"

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัย "ศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร"

สนใจติดต่อ นพ. ดร.วัชรุตม์ กันจงกิตติพร โทรศัพท์ 0-2201-1759-60 หรือ 09-9087-7870 (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-1...

 
โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้รับเกียรติบัตรรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ ปรัชชญา สิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ WALK TOGETHER คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบจักรยานและหนังสือ ให้แก่น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี

 
แถลงข่าว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00-20.00 น.

 
งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

งดให้บริการในเวลาราชการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 

วันที่ 26-27 กันยายน 2563 เวลา 9.00-17.00 น. และวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30-20.00 น.

Pages