ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเราขอ...เพื่อน้องที่มองไม่เห็น

รับบริจาคตั้งแต่... 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2563 ร่วมกันบริจาคได้ที่... ตะกร้ารับบริจาคด้านหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ผ่าตัดกระเพาะทำให้ผอมได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณชลธิชา ควรเดชะคุปต์ และคณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่ออวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณปรานี ภาคสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิชิต-คุณณิชา สุกาญจนพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่ฝ่ายเภสัชกรรม สาขาวิชาโรคหัวใจ ห้องสวนหัวใจ (VA03) และหน่วยตรวจหัวใจ (Non-invasive) โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร ห้องยาเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 6 อาคารหลัก (...

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น...

 
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยโครงการโภชนบำบัดในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาซับซ้อน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 616 ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ และคลินิกแพทย์ทางเลือก โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ภายในศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี

 
อ้วนลงพุง

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์, กิติยา สุวรรณสิทธิ์

 
“ขุยบนหนังศีรษะ” อาการแรกเริ่มของสะเก็ดเงิน

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบการรักษารูขุมขนกว้าง ด้วยเครื่องไมโครโฟกัสอัลตราซาวนด์

สนใจติดต่อ ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

Pages