คุณกรุณา เหล่าฤทธิไกร และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
นพ.วิทู จันทร์วิเมลือง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ หน่วยรอดูอาการ และหน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ หน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และห้องประชุมหน่วยให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
กิจกรรม Leadership Walk Round หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ และหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 7 และหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ชั้น 9 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของ "โครงการตำรารามาธิบดี"

สามารถสั่งซื้อหนังสือ การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้ที่เพจ : โครงการตำรารามาธิบดี หรือ โทร. 0-2201-2258 ในเวลาราชการ

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ศูนย์ศัลยกรรมแก้ไขความพิการศีรษะและใบหน้า

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
DOUBLE - M COOKIES บริจาคเงินช่วยผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท พับจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages