ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ร่วมฟังธรรมบรรยายโดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสต...
 
ยินดีต้อนรับ Prof.Miloslar Kuba ในการหารือความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและหารือเกี่ยวกับด้านความร่วมมือ (MOU) กับ Prof. Miloslav  Kuba
...

Pages